Zīmēšana bērniem 4-7 gadi

zimesana igmalin

Aicinu ielūkoties aizraujošā mākslas pasaulē zīmēšanas nodarbībās.

Zīmēšana - ir mākslinieciskās darbības veids, kurš veicina visaptverošu domāšanas un personības attīstību un ar kuru ir interesanti nodarboties jebkurā vecumā. Ar vizuālās mākslas tehniku un metožu palīdzību bērns izpēta un ataino apkartējo pasauli, jautri un informatīvi piesaistās radošumam, iegūst noderīgas iemaņas zīmēšanā un glezniecībā, patstāvīgi rādot mākslas darbus. Tiek veicināta fantāzijas un kreativitātes attīstība.

Nodarbības noderēs mazajiem māksliniekiem ar jebkuru sagatavotības līmeni.

Nodarbību laikā mēs:

  • Iepazīsim krāsu un toņu daudzveidību
  • Mācīsimies atainot priekšmetus dažādās formās un lielumos.
  • Jautrā un viegli saprotamā veidā apgūsim zīmēšanas un glezniecības tehnikas un paņēmienus.
  • Trenēsim telpisko domāšanu un māksliniecisko izredzi.
  • Realizēsim zīmējumā iecerētos sižetus un idejas.
  • Mācīsimies zīmēt ar pazīstamiem materiāliem - zīmuļiem, krītiņiem, guašu, akvareli, kā arī mēģināt ar to palīdzību rādīt mākslas darbus neierastajos stilos, pielietojot kreatīvus paņēmienus.
  • Izpētīsim jauno, pakāpeniski iepazīsim zīmēšanas materiālu daudzveidību un īpašības.
  • Jautri un noderīgi rādīsim!

Tematisku zīmēšanas nodarbību laikā notiek iepazīšanās ar mākslas žanriem, veidiem un tehnikām, bērns piesaistās mākslas pasaulei un mācās atainot savas idejas. Tiek veicināta motorikas un kustību koordinācijas attīstība, plaukst fantāzija un kreatīvā domāšana, estētikas uztveršana.

Iedvesmosim un radīsīm kopā!

Uzziniet vairāk un pierakstieties: 28353220

Nodarbības vada:

Inta Gloda

Inta Gloda

Māksliniece, profesionāli nodarbojas ar glezniecību.


Drukāt