Gatavojamies mācīties

Sagatavošanās skolas ikdienai

Vai vēlāties, lai, sākoties mācībām skolā, bērns justos droši? Lai Jūsu topošajam pirmklasniekam būtu komfortabli iepazīties un komunicēt ar vienaudžiem un pedagogiem, koncentrēties uz uzdevumiem?

Tieši tādu rezultātu iegūst psiholoģiskās un intelektuālās sagatavošanās skolai programmas “Gatavojamies mācīties” absolventi. Šo programmu ir izstrādājuši mūsu centra speciālisti bērniem 5-6 gadu vecumā.

20180815 DSC 6567  Pirmsskolas vecumā bērns jau ir gatavs attīstīt pašorganizācijas prasmes, spēju izteikt savas
  domas, spēju apjēgti un patstāvīgi uztvert uzdevumus un noteikumus.

  Šajā vecumā bērns īpaši tiecās pēc zināšanām un jaunām iepazīšanām. Šajā periodā bērnam
  veidojas sava attieksme pret mācībām, tāpēc ir tik būtiski palīdzēt bērnam izveidot labvēlīgas
  asociācijas ar tām. Tā ir bāze, kas ļaus nākotnē vieglāk apgūt zināšanās jebkuros priekšmetos.

   “Gatavojamies mācīties” programmas ietvaros Jūsu bērns attīstīs spēju domāt patstāvīgi, strādāt
  grupā un sadarboties, lai sasniegtu kopējo mērķi.

 

Mūsu mācību grupa apgūst vecumam nepieciešamās zināšanās aritmētikā, dzimtajā valodā, latviešu valodā, kā arī par apkārtējo pasauli.

Bērni nejutās it kā būtu “stundā”, jo nodarbības notiek spēles formā. Jūsu bērns aizraujoši pavada laiku un tieši spēles procesā vislabāk uztver jaunu informāciju un attīsta lietderīgas prasmes.

Programma sastāv no diviem blokiem
 
 
1. bloks – krievu valodā

Gatavojam smadzenes mācību procesam: loģiskā domāšana, spēja formulēt atbildi uz jautājumu, spēja formulēt jautājumu, spēja spriest un izdarīt secinājumu, literārās runas attīstība, rokas noregulēšana rakstīšanai, rokraksta attīstība, burtu apguve, apmācīšana lasīt, aritmētikas apguve.
 
2. bloks – latviešu valodā
 
Vārdu krājuma papildināšana, valodas barjeras novēršana, burtu apguve, apmācīšana lasīt, matemātisko terminu apguve.
Šajā blokā ietilpst daiļrades nodarbības latviešu valodā.
 

Mūsu mērķis ir, lai skolnieks:

 • sagatavotos dzīvei mācību sistēmā;
 • apgūtu vecumam nepieciešamās akadēmiskās zināšanās par apkārtējo pasauli;
 • iemācītos strādāt ar tekstiem, apzināties izlasīto un dzirdēto;
 • sagatavotu roku rakstīšanai;
 • apgūtu nepieciešamās latviešu valodas zināšanas skolai.

podg_skola.jpgNodarbības vada pieredzējuši pedagogi, kas māk radīt mācību un spēles atmosfēru atbilstoši bērnu vecumam un raksturam, lai mācību process noritētu dabiski un neizraisītu pretestību no bērna puses.

 

Mēs iemācīsim Jūsu pirmsskolnieku: 

 • konstruktīvi izteikt savas domas krievu un latviešu valodā;
 • lasīt;
 • rakstīt;
 • patstāvīgi organizēt savu darba vietu;
 • patstāvīgi rast risinājumu viņam iedotajam uzdevumam;
 • atrast un izmantot informācijas avotu.

 

Kopā mēs palīdzēsim mūsu bērniem palikt laimīgiem, priecīgiem un atvērtiem visam jaunajam, kas sagaida viņus šajā lielajā, košajā un ātri mainīgajā pasaulē!
 
 
 
Tikai 62 mācību dienas (9 mācību mēneši)
124 mācību stundas.
Cena par visu kursu 1 206 euro
Mēneša maksa 134 euro.
 

Ir iespēja apmeklēt vienu bloku pēc izvēles. Viens bloks iekļauj 31 mācību dienu 9 mācību mēnešu garumā, 62 mācību stundas. Viena bloka cena ir 744 euro, mēneša maksājums – 83 euro.

 

Pieraksts pa telefonu: +371 28353220

Nodarbības vada:

Елена  Jeļena Skibjuka

  Kvalificētā krievu valodas un literatūras pasniedzēja, sākumklašu skolotājas kvalifikācija ar vairāk kā 25 gadu stāžu. Liela pieredze bērnu (5-7 gadi) sagatavošanā skolai.
Pasniedzēja lasīšanas grupā, kā arī sagatavošanās skolai kursa “Gatavojamies mācīties” vadītāja

 

 

 

solvit  Solvita Šņore

  Latviešu valodas pasniedzēja.
Mācu bērnus un vecākus jau vairāk kā 20 gadus.
Darba pieredze: bērnu grupas, kursi pieaugušajiem, sagatavošana eksāmeniem skolā un jebkura līmeņa kategorijai.

 

inta

  Inta Gloda

  Māksliniece, radošās apvienības “Ģilde” dalībniece, profesionāli nodarbojas ar glezniecību

 

 

 

 

 


Drukāt