Geštaltpedagogs

(Jūsu bērna veselai attīstībai)

Geštaltpedagoģija ir geštaltterapijas principos balstītā pieeja, par kuras autoru tiek uzskatīts F.Perlzs. Gestalt tulkojumā no vācu valodas nozīmē ‘veselums’. Un pati geštaltpedagoģija tiecās pēc bērna personības veselās attīstības.

Geštaltpedagoģija ir unikālā metode, kas ietver sevī gan mācības, gan psihoterapiju. Tā ir fokusēta uz bērna individuālās izaugsmes un sociālās adaptēšanās atbalstīšanu.

Geštaltpedagoģijas nodarbības bērniem veicina veselu, apzinātu un emocionāli inteliģentu personību attīstību. Tās palīdz bērniem labāk saprast sevi un pasauli apkārt viņiem, kas veicina viņu personisko un sociālo prasmju attīstību.

emoticons 154078 1280 

Kas ir iekļauts nodarbībās?

Spēles vide

Speciālists bieži piedāvās bērniem spēles vai pieslēgsies bērna spēlei, lai bērns spētu izteikt savas jūtas, iemācītos veselīgu komunikāciju, atklātu savu radošo potenciālu, kā arī lai speciālists labāk izprastu bērna vajadzības.

Emocionālā attīstība

Nodarbībās bērni mācās pievērst uzmanību savām jūtām, fiziskajām sajūtām un emocijām. Tas palīdz viņiem apzināties, kas notiek iekšā un kā tas ietekmē viņu uzvedību.

Dialogs

Geštaltpedagoģijas bērniem svarīgā sastāvdaļa ir dialogs starp bērnu un speciālistu. Tas palīdz bērnam izteikt savas jūtas un idejas, kā arī iemācīties dzirdēt pārējos..

Konfliktu risināšana

Bērni mācās risināt konfliktus un problēmas.

Daiļrade un pašizpausme

Nodarbību laikā speciālists izmanto dažādas mākslas formas, tādas kā: zīmējums, mūzika, deja, drāma, pasauļu veidošana smilšu kastēs. Tas palīdz bērnam labāk iepazīt sevi un justies pārliecinošāk.

Pašapziņas un pašvērtējuma attīstība

Bērni mācās labāk izprast sevi, savas vajadzības un vērtības. Tas palīdz viņiem attīstīt pašpārliecību

 

Geštaltpedagoģija ir piemērota Jūsu bērnam, ja:

 

  • Jūsu bērns ir ļoti aktīvs un viņam ir grūtības ar robežām. Viņam ir grūti atrasties mācību procesa formātā un ievērot noteikumus;
  • Jūsu bērnam ir grūti koncentrēties uz vienas darbības;
  • Jūs pamanāt, ka Jūsu bērns bieži izjust trauksmi;
  • Jūsu bērns ir kautrīgs un viņam ir grūti rast kontaktu ar apkārtējiem;
  • Jūsu bērnam ir grūti savaldīt savas emocijas;
  • Jūsu bērnam ir tieksme novilcināt savu procesu pabeigšanu, taču viņš ļoti asi reaģē, ja viņu pārtraukt;
  • Jūs pamanāt, ka Jūsu bērns nomāc savas emocijas vai izrāda tās ļoti vāji;
  • Jūsu bērnam ir bail no skolotājiem un audzinātājiem.

 

Ja atpazināt savu bērnu, vērsieties pie mums. Mūsu pieredzējis speciālists palīdzēs Jūsu bērnam atrast iekšējo līdzsvaru un izstrādās individuālu procesu atbilstoši bērna vajadzībām.

Pieraksts pa telefonu: +371 28353220


Nodarbības vada

1dana  Daniella Garavska

  Geštaltpedagoģe, pasaku terapeite un speciāliste darbā ar bērniem.


 

 

 

 

 


Drukāt