Dienas attīstības un adaptācijas grupa

(1,5-3 gadi) 

 

Divreiz nedēļā aicinām bērnus kopā ar vecākiem piedalīties dienas intelektuālās un emocionālās attīstības un komunikācijas grupā. Mūsu grupa ir vieta, kur bērniem ir iespēja parādīt sevi un tikt pamanītam, vispusīgi attīstīties, izdarīt “mazus ikdienas atklājumus” un saņemt atbalstu savās darbībās. Paejot noteiktajam laikam (individuāli katram bērnam), vecāki varēs atstāt savus mazuļus grupā bez pieaugušo klātbūtnes.

 

bernu fitness riga igmalin r

Neliela grupa ir lielisks veids, kā bērns var adaptēties bērnudārzam: satikties ar grupas robežām, iemācīties dzirdēt un saprast instrukcijas, sadarboties ar pedagogu, iegūt pirmās prasmes kvalitatīvai saziņai ar citiem bērniem. Kā iemācīt dalīties? Kā iemācīt neatņemt no citiem vai, otrādi, aizstāvēt savējo? Kā dalīties priekā un līdzpārdzīvot, kā vienoties un spēlēt kopā? Dalība grupā nodrošina bērnam iespēju satikties ar jaunu vidi, iemācīties mijiedarboties un izrādīt empātiju, attīstīt veidus, kā reaģēt uz dažādām sociālajām situācijām.

 

Kā notiek nodarbības?

Nodarbības iekļauj dažādus tematiskos uzdevumus intelektuālajai, emocionālajai, radošajai un fiziskajai attīstībai.

 

Sāksim rītu ar iesildīšanos — ar vingrinājumiem koordinācijas un sensorikas attīstībai!

Uzdevumi: attīstīt mazuļiem līdzsvara sajūtu, kustību grāciju un lokanību, uzlabot kustības prasmes, attīstīt starppusložu saites, neaizmirst par jautrību! Vingrinājumi ir izstrādāti, ņemot vērā bērnu vecumu. Iesildīšanās laikā bērni ne tikai attīsta veiklību un lokanību, bet arī atbrīvo akumulēto enerģiju, novirzot to mierīgajā virzienā.

Izmantojam dažādus komponentus:

 • aktīvās un sporta spēles;
 • dejas;
 • logaritmiskos vingrinājumus;
 • līdzsvara un kustību koordinācijas vingrinājumus;
 • lielās un sīkās motorikas attīstības vingrinājumus;
 • vingrinājumus, lai veikli darbotos ar priekšmetiem (stīpa, lentes, bumba, lakatiņi utt.);
 • mijiedarbības vingrinājumus.

 

Runas attīstība

Runas stimulēšana un attīstība bērniem no 3 gadiem visbiežāk notiek, komunicējot ar pieaugušajiem. Lai bērnam attīstītos runa un tā būtu skaista un bagāta, nepietiek vien ar parastām ikdienas sarunām! Svarīgi apspriest detaļas, stimulēt iztēli, attīstīt sīko motoriku, lasīšanu.

Nodarbību procesā mēs pildām radošos uzdevumus, strādājam ar sīkiem priekšmetiem, klausāmies dzejolīšus un pasakas, fantazējam. Kā arī piedāvājam bērniem dažādus vingrinājumus mijiedarbībai, loģiskajai un spontānajai domāšanai, koordinācijai un sīkajai motorikai, zināšanām par apkārtējo pasauli.

Šīs nodarbības mērķis dienas grupā ir attīstīt bēriem runas prasmi, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt informācijas uztveršanas prasmi.

Šim nolūkam mēs:

 • pievēršam uzmanību elpošanas vingrinājumiem un sīkajai motorikai;
 • nodarbojamies ar logoritmiku;
 • mācāmies izrunāt vārdus līdz galam, nekropļot tos un skaidri izrunāt R burtu;
 • izmantojam uzmanības spēles un vingrinājumus dažādu atmiņas veidu (vizuālā, muskuļu, audiālā) trenēšanai;
 • mācāmies atkārtot un klausīties viens otru.

 

Emocionālā intelekta attīstība

Kas ir EQ? Tās ir cilvēka spējas un prasmes atpazīt savas un apkārtējo emocijas, saprast nodomus un vēlmes, izrādīt empātiju un spēt pareizi rīkoties ar savām jūtām, lai tās atbrīvotu sev un apkārtējiem pieņemamā veidā.

Nav slikto emociju! Tās visas ir svarīgas bērnam un viņa pieaugšanai! Nodarbību laikā mēs primāri mācām mazuļiem atpazīt dažādus noskaņojumus un to izpausmes, mācām pieņemt VISAS savas emocijas, nebaidīties un nekautrēties no tām!

Atveidojam tās spogulī, jautri taisot grimases vai drūmos skatienus.

Klausāmies un stāstām emocionāli piesātinātās pasakas un izskatām dažādas dzīves situācijas, nosaucot visu savā vārdā un apspriežot, kā bērns vai stāsta varonis jūtās dažādos stāsta momentos.

Paralēli komunicējam ar vecākiem, izstāstot visu, kas ir jāzina un jāsaprot par bērna emocionālo stāvokli dažādās situācijās un par to, kā vecākam būtu jāreaģē uz tām, kā pareizi būtu jāatbalsta bērns.

 

Zīmēšana un radošās rokas: individuāls darbs pie galda

Mēs neradām šedevrus vecāku rokām, bet gan mācām bērnam novērtēt un lepoties ar savu darbu, atrast tajā skaistumu! Iepazīstinām bērnus ar dažādiem materiāliem radošajai darbībai, ar zīmēšanas un veidošanas veidiem, mācām strādāt individuāli un kopā ar vecākiem.

Radošie darbi palīdz bērnam attīstīt:

 • uzmanību un iztēli;
 • stila un kompozīcijas izjūtu;
 • dažādus atmiņas veidus (redzes, kustības, taktilo);
 • sīko motoriku un pēc formas un izmēra dažādu priekšmetu sagrābšanas veidus radošajai darbībai;
 • patstāvīgā un kolektīvā darba prasmi.

 

Nodarbībās mūsu speciālists varēs atbildēt uz šādiem interesējošajiem jautājumiem:

 • Vai mazulis ir gatavs bērnudārzam?
 • Vai mēs esam gatavi palaist bērnu no sevis? Kā vecākam separēties no bērna?
 • Kā mums, vecākiem, savaldīt savus pārdzīvojumus?
 • Kas ir adaptēšanās periods, ar kādām bērna reakcijām varētu saskarties un kur ir norma?
 • Kā atbalstīt bērnu, kad viņš ir nomākts?
 • Kā motivēt mazuli apmeklēt bērnudārzu?
 • Vecuma īpatnības bērniem un kā uz tām reaģēt?
 • U.c.


Nodarbības vada:

Viktorija

Viktorija Zaiceva

   Speciāliste bērnu attīstības jomā ar daudzgadējo pieredzi pirmsskolas un jaunāka skolas vecuma bērnu apmācīšanā.


Drukāt