Runas attīstība 1,5-3 gadi

развитие речи IgmalinRunas attistības bērna pirmajos gados ir ļoti svarīgs mazuļa dzīves etaps.

Runas stimulācija un attīstības visvairāk notiek kad bērns komunicē ar pieaugušajiem un veidojas dialogs. Bet ar ikdienas sarunām nepietiek! Svarīga ir arī detaļu apspriešana, izdomas veicināšana, sīkās motorikas attīstīšana, lasīšana un pantiņu skaitīšana.

Nodarbības laikā mēs klausāmies pasakas un stāstus, fantazējam, izpildām radošus darbiņus un spēlējam ar sīkiem, formas izteiktiem priekšmetiem. Tāpat piedāvājam bērniem dažādus uzdevumus uz sadarbību, loģisku un spontānu domāšanu, koordināciju un sīko motoriku, apkārtējās pasaules izzināšanu.

Nodarbību mērķis ir attīstīt runas aparātu, paplašinās vārdu krājumu, attītsīt prasmu uztvert, izprast un izklāstīt tekstu.
Šim nolūkam mēs:

  • Izmantojam dažādus tekstus: pasakas, dzejoļus, stāstus
  • Veltam uzmanību sīkai motorikai un pareizās elpošanas uzdevumiem
  • Mācam izrunāt vārdus līdz galam
  • Izmantojam spēles uz uzmanības uzlabošanu un uzdevumus dažādu atmiņas veidu trenēšanai (vizuālā, audiālā, muskuļu) 
  • Mācam atkārtot dzirdēto un klausīties citus.
  •  

Nodarbības notiek dienas attīstības un adaptācijas grupas ietvaros, pilnu nodarbību grafiku var apskatīties šeit.
Pieraksts pa telefonu 28353220


Drukāt