Ievads latviešu valodā 1,5-3 g.v. bērniem

Lv sirdsPirmās bērna tikšanās ar valodu, kas atšķiras no dzimtās valodas.
Vienkāršie vārdi un frāzes pamata tematos, skaitāmpanti, dzejolīši un dziesmiņas. Kā arī spēles, kas tiek vadītas latviski, paskaidrojumi uzdevumiem, kustību un darbību komentēšana un skaidrošana latviski. 

Nodarbības iz sastādītas tā, lai bērns varētu pierast pie citas valodas sev komfortablā vidē, varētu saprast, kad vēršas pie viņa, atpazītu un varētu nosaukt vārdus un savas darbības latviski, piedalītos muzicēšanā.

Nodarbības norisinās dienas attīstības un adaptācijas grupas ietvaros, grafiks pieejams šeit.
Pieraksts pa tālruni 28353220.


Drukāt